Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


VÉDEGYLET 2016.06.16-i levele.

2016.12.26

Védegylet Egyesület

nyilvántartási száma: 13-02-0003251

Tisztelt Polgármester Asszony!

Az alábbi levelemet 2014-ben írtam a BART elnökének, amire a mai napig nem kaptam

választ! Most ismételten megküldöm, kisebb lényegi pontosításokkal!

Fontosnak tartom tájékoztatását a 3499/1, és a 3498 hrsz-ú ingatlanok tekintetében, melyben személyem képviseletében a VÉDEGYLET azért kérte Balatonkenesétől az ügyféllé minősítését, mert a területek:

 1. Környezetvédelem,
 2. ingatlan-nyilvántartás,
 3. tulajdonjogi kérdés

szempontjából olyan szintű rendezetlenséget mutatnak, mely minden tekintetben a környezetvédelem, a tulajdonjog sérelmét okozza.

Rövid történeti áttekintés a kérdéses ingatlanok tulajdonjogával kapcsolatosan:

A 3499/1, 3498 hrsz-ú ingatlanok tekintetében, mint magánszemély tulajdonjogi igényt jelenettettem be Balatonkenese Önkormányzatánál, melyre évek óta választ nem kaptam.

Tudomásom szerint további ingatlantulajdonosok szintén igényt tartanak a korábban tulajdonukban volt vízparti területekre.

A tulajdoni igény jogalapja:

 1. A kádári korszakban a Pártüdülő terjeszkedésének, és az élsportolók tulajdonhoz juttatásának érdekében több alkalommal az akkori és a jelenlegi tulajdonosoktól kisajátítással, papírmunkával, munkavázlat alapján elvettek ingatlanokat, részterületeket.
 • Akik ingatlanát nem vették el teljes egészében, azoktól az Aligai útra közérdekből sajátítottak ki területet.
 • Az akkori élsportolók, és „pártkatonák” részére ingyenesen biztosítandó ingatlanok érdekében a vízparti tulajdonosok telkeinek szélességéből 4-5 métereket vettek el. (dr. Török Ferenc, dr. Fenyvesi Csaba, Papp Lajos párttitkár…. voltak a kedvezményezettek) Ez lehetőséget adott számukra, új ingatlanok kialakítására.
 • A Balaton vízpart elvétele munkavázlat alapján történt, partvonal meghamisítással, kisajátítási eljárásra utaló dokumentum nem fellelhető. Ennek ellenére kisajátított területként vannak feltűntetve a 3499/1, 3498 hrsz-ú ingatlanok.
 • A fent említett ingatlanoknál az állítólagos kisajátítási cél 3499/1 hrsz. tekintetében Balaton-meder, a 3498 hrsz. tekintetében pedig közút volt.

2007. évi CXXIII. törvény

a kisajátításról1

“35. § (1) A kisajátított ingatlan csak a kérelemben megjelölt célra használható fel.

(2) A kisajátítást kérőnek az ingatlant a kisajátítási határozatban meghatározott határidőn belül a kisajátítás céljára fel kell használnia és a kisajátítási cél szerinti használatot a kisajátítási határozatban előírt időtartamig biztosítania kell.

(3)81 Amennyiben a kisajátítás célja a (2) bekezdésben meghatározott időtartamon belül nem valósul meg, az ingatlan korábbi tulajdonosát visszavásárlási jog illeti meg.”

“A közút az állam, valamint az önkormányzatok tulajdonában és kezelésében lévő olyan útszakasz, amely a közforgalom számára nyitott.” 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 32.§ (1) bekezdés

(A fenti jogszabályok értelmében első alkalommal 2012. február 2-án, legutóbb 2014. február 9-én jelentettem be az Önkormányzatnak tulajdonjogi igényemet!)

A kérdéses vízparti ingatlannal kapcsolatosan édesapám rendelkezik adás-vételi szerződésekkel (több „nadrágszíj” telekből lett egy nagyobb ingatlana), valamint a Balaton tóra vonatkozó halászati joggal is.

Tulajdoni igényünk megfogalmazásának jogalapja:

 1. A kisajátítási cél nem teljesülése.
 2. A terület nem a kisajátítási célban meghatározott módon lett hasznosítva, erre bizonyíték, hogy vízállásként, közparkként tartják nyílván, és ez mind két területre vonatkozik.
 3. A kisajátítási eljárással ellentétben a rendelkezésünkre álló dokumentumok alapján a területek elvétele munkavázlat alapján, térkép meghamisítással, a partvonal átrajzolásával történt! A partvonalat pár napig a Névtelen közút Balaton tó felé eső külső szélénél húzták meg, majd pár nap elteltével az újabb munkavázlaton már a valóságos partvonalat rajzolták vissza, de ekkor már új hrsz-t kapott a terület és követhetetlenül volt Balaton-meder, szárazulat, vízállás stb.

Mivel az érintett terület magántulajdonnal, és a Balaton-tó által körbezárt, így mint tapasztalható, a „jelenlegi” (önkormányzat) tulajdonosnak törvényesen semmilyen lehetősége nincs használni, megközelíteni.

Újabb probléma, a tulajdonosok által, nem régiben felvetett közpark bérleti szerződések ügye, és annak díja, mint időközben hivatalosan is kiderült, jogszerűtlen volt, és azt a veszélyt hordozza magában, hogy kérhetik a korábbi szerződések semmissé tételét, és a bérleti díjak visszafizetését, és akár kártalanításukat is!

A jelen ügyben a VÉDEGYLET szempontjából aggályos helyzet kialakulása:

A területekkel kapcsolatosan megfogalmazódott igények annak veszélyét hordozzák magukban, hogy évtizedes pereskedések kezdődhetnek, ennek következtében a legnagyobb vesztes a környezetvédelem lehet, ugyanis a hasznosíthatatlan státuszú területtel kapcsolatosan, a „senki gazdája” eseteként bármi megtörténhet.

Egy rendezetlen terület kapcsán nem kell ecsetelni, hogy milyen lehetőségek vannak bármire is, ami az ügyben érintett szereplők számára sem megfelelő!

A VÉDEGYLET természetesen nem kíván, és nem is célja belefolyni magánjogi ügyekbe, elsősorban a környezetvédelem, a tájjelleg megóvásának érdekében kíván eljárni, és csak olyan mélységig, ahol maximum a közösségi érdekek védelme is megkívánja a közbeavatkozását.

Természetesen a szétválás után továbbra is a VÉDEGYLET fenn kívánja majd tartani az ügyféli minőségét Balatonakarattyán, és szeretnénk, az új testülettel partneri kapcsolatot fenntartani!

Budapest, 2016.június16.                                                                                                Tisztelettel:

Bereczky Gábor                                                                                              VÉDEGYLET  szervező bizottság tagja