Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Matolcsyné László Gyöngyi levél 2016.10.09.

2016.12.26

Balatonakarattyai Partalja Tájvédő Egylet

1025 Budapest, Szépvölgyi út 144/b

tel.: +36.30.2311652; e-mail: szieberth.istvan@t-online.hu

Balatonakarattya Község Önkormányzata

Polgármesteri Hivatala

8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7.

tárgy: adatigénylés

Matolcsyné László Gyöngyi úrhölgy részére

polgármester

 

Tisztelt Polgármester asszony!

Alulírott dr.Szieberth István (1025 Budapest, Szépvölgyi út 144/b, an.: Rácz Klára), mint a Balatonakarattyai Partalja Tájvédő Egylet (bírósági nyilvántartási szám: 6078) társadalmi szervezet képviselője, az alábbi adatok közléséért fordulok Önhöz:

I/.A település hivatalos honlapján nincs ugyan új információ, de a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati rendelettárában már megtalálható a HÉSZ módosításról szóló, Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016(IX.30..) önkormányzati – 2016.10.30.-tól hatályos – rendelete. (Ld:  http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek )

A rendelet 2.§ értelmében a rendelet kiegészül a 12. melléklettel, a módosított szabályozási tervlapokkal és a 13. melléklettel, a módosított övezeti tervekkel, melyek sem itt, sem a település honlapján nem találhatóak.

E hiányosság miatt, továbbá a 2016.09.29.-i testületi ülés meghirdetés nélküli megtartása nem tették lehetővé, hogy észrevételeinket megtegyük.

Kérem ennek orvoslását akként, hogy a hatálybalépést fölfüggesztik, míg észrevételeinket megtesszük, s azokat megtárgyalják.

II/.Hivatkozással a Kvt. 12. § (1) bekezdésben és az Infotv. 28. § (1) bekezdésben foglaltakra, közérdekű adatként szíveskedjen arról tájékoztatni, hogy Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  a Balatonakarattya Község Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 6/2014 (XII.8..) önkormányzati rendelete elfogadását megelőzően az önkormányzat lefolytatta-e a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 43. § (5) bekezdés a) pontja, valamint az egyes tervek és programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontja, illetve 1. számú melléklet 2. pontja szerint a település egészére készülő településrendezési eszközök elfogadásához szükséges környezeti vizsgálatot, valamint a környezeti vizsgálat során az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdés a) pontja alapján lefolytatandó NATURA 2000 hatásbecslési eljárást.

Amennyiben a környezeti vizsgálat és a NATURA 2000 hatásbecslési eljárást lefolytatták, az ezek eredményeit rögzítő hatásbecslési dokumentációt is tartalmazó Környezeti értékelés másolatát 15 napon belül szíveskedjen megküldeni a Kvt. 12. § (2) bekezdés, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése és 29. § (1) bekezdése alapján.

Budapest, 2016-10-09