Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Dr. Szabó Marcel

2016.12.26
Balatonakarattyai Partalja Tájvédő Egylet
1025 Budapest, Szépvölgyi út 144/b

Dr. Szabó Marcel úr részére

a jövő nemzedékek érdekéért felelős biztoshelyettes

e-mail: panasz@ajbh.hu

Tisztelt Biztoshelyettes úr!

Egyletünk nevében az alábbi panasszal fordulok Önhöz, kérve közbenjárását az ügy megoldásához.

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2014-ben a település egész területére anélkül fogadta el a helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet, hogy a település lakossága az abban foglaltakról véleményt nyilváníthatott volna, így az sem ismert, hogy a környezetvédelmi és a védett természetvédelmi területekre gyakorolt várható hatások vizsgálatára sor került-e. A HÉSZ 2016. évi módosításában  a Kormányhivatal közrehatására Egyesületünk már partnerként részt vehetett a véleményezésben, azonban a Képviselőtestület a 2016. augusztus 17-i ülésén a településrendezési eszköz módosítási eljárást az általunk adott véleményben szereplő természetvédelmi szempontok figyelmen kívül hagyásával zárta le. 

Az ülésre meghívást, vagy egyéb értesítést, egyeztetési lehetőséget nem kaptunk.

Panaszoljuk továbbá, 

* a NATURA 2000 területtel kapcsolatos hatásbecslési eljárás és a környezeti vizsgálat elmaradását, részben a védett állatfajok élőhelyként is szolgáló partmenti mocsár - a Balatonnal szerves egységet képező, a Szabályozási tervben azonban 3499/5 hrsz. és a 3524/13 hrsz.ként jelölve közvetlen veszélyeztetettsége miatt,

* a Balaton, mint a NATURA 2000 területek zászlóshajója érdekeinek figyelmen kívül hagyása (a parti mocsár pufferterület a vízingadozáshoz, és tisztulási terület), valamint,

* a pontatlan térképek és területi minősítések helyreigazítása elmulasztása miatt, melyek következménye lehet többek között jellegzetes természeti adottságú területen a természetkárosítás,

* indítványunkat a természetvédelmi területté, illetve NATURA 2000 területté nyilvánításra válasz nélkül hagyták.

Álláspontunk szerint az Önkormányzat a természetvédelmi szempontok figyelmen kívül hagyásával a nemzet közös öröksége védelmével, fenntartásával és jövő nemzedékek számára való megőrzésével kapcsolatos alkotmányos kötelezettségét elmulasztotta.


Tájékoztatásul csatolom a Balatonakarattya Község településrendezési eszközei módosításának véleményezési eljárásához beadott indítványunkat.

Budapest, 2016.október 16.