Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jegyzőkönyv
 
mely készült a Balatonakarattyai Partalja Tájvédő Egylet 2008. június 21-én a Balatonakarattya, Aligai út 55. sz. alatt tartott közgyűlésén
 
 
 
Jelen vannak: lásd a mellékelt jelenléti ívet
Meghívottak:
Sörédi Györgyné polgármester, Balatonkenese
Vatics Erzsébet és Kiss Tamás képviselők, Balatonakarattya Településrészi Önkormányzat
                       
Napirend: lásd a mellékelt meghívót
 
Szieberth István elnök bevezetőjében röviden összefoglalta a legutóbbi közgyűlés óta eltelt időszakban történteket:
-          a 2007. júniusi önkormányzati üléssel kapcsolatban fontos lépés a terület „zkp4”-es besorolása
-          2007. decemberében a terveknek megfelelően az Egylet képviselői megbeszélést folytattak Polgármester asszonnyal
-          változatlanul a központi probléma, hogy nincs hiteles térkép a területről
-          márciusban Bereczkyék interjút adtak a Partalját is érintő kérdéskörben a Népszabadságnak
-          az Önkormányzatot mindenképpen köszönet illeti a jószándékért, de az együttműködésben az igazi átütő siker a part státuszának rendezése lenne
-          a Rendezési Tervben makacsul előtűnik a „sétány”, „ösvény” kijelölése, a 30 %-os döntés következményeként, ha kell, ha nem, ha megvalósítható, ha nem
-          a honlap Bereczky Gábor jóvoltából elkészült /fontos tudni az e-mail címeket, az értesítés küldés egyszerűsítése végett/
-          legutóbb a 2008. április 30-i önkormányzati ülésen ismételten szóba kerültek az örökzöld témák: az élet- és vagyonbiztonság kérdésének megoldása, a lejáró járhatatlansága, a természet- ill. tájvédelmi körzetté nyilváníttatás kérdése, a rendezési terv; az ökoiskola létrehozása, mely célt és hasznot adna a volt szennyvízderítő területének, s ily módon végre rendeződhetne a terület sorsa
-          nagyon sokféle érdeket kell összeegyeztetni /kb. 400 ügyirat született a kezdetek óta a Partalja ügyében csak az Egylet irattárában/
 
Sörédi Györgyné polgármester asszony elmondta, hogy nagyon örvendetes, ha a nyaralótulajdonosok összefognak, hiszen az önkormányzathoz 660 hektár terület, 133 km-es úthálózat tartozik, rengeteg tehát a feladat. Több a nyaraló, mint az állandó lakosok száma, nyaranta 30-40000 ember jön össze ezen a területen.
Ezt követően rövid áttekintést adott az önkormányzat működéséről, számokban;
- a normatív támogatás 250 millió, az intézményi működési kiadás 680 millió Ft, 430 millió forintot kell tehát biztosítani befizetett adók alapján, 100 millió a telekadó, 115 millió az ingatlanadó, 40 millió a szociális kiadás /Kenese és Akarattya/ együtt, szóval nagyon nehezen tudnak működni, ilymódon a jogos igényeket is rangsorolni kell, s a működtetés élvez elsőbbséget; a „nagyobb csoportok” érdekeinek a képviselete.
Polgármester asszony szerint sikerült hasznosan képviselni a Partalja érdekeit, mindenképpen előrehaladásként könyvelhető el, hogy a terület más besorolásba került a Rendezési Tervben. A működést a törvények behatárolják, de beadványok, fórumok útján kell érvényt szerezni a közakaratnak. A „zkp4”-es besorolás azt jelenti, hogy az önkormányzat nagyobb, a terület érdekeit zavaró beruházást itt nem létesíthet.
Nem lehet tudni, hogy a Rendezési Terv mikor, mi módon valósul meg. Ami a 30 %-ot illeti, az a véleménye, hogy mérlegelési lehetőségre lenne szükség, hol indokolt, hol meg nem.
A volt szennyvízátemelő hasznosítása ügyében Bereczky úr próbálkozása az erdei ökoiskola megvalósítására – az ősterületi állapot, a természeti környezet megőrzését szolgálná ez a megoldás - ezidáig sikertelen maradt. Fehér Vilmos úr és hivatala még nem adott pozitív választ, bár az ötletet támogatandónak tartják. Polgármester asszony szerint nem kilátástalan a helyzet: az önkormányzatnak, az egyletnek, a vízügyi hatóságnak, és a Magyar Állam képviseletében az illetékeseknek össze kellene ülni egyeztetésre.
Ami a lejáró kérdést illeti, a falugondnokság megteszi, amit tud: az út kitisztításban, járhatóvá tételben tud partner lenni.
A Rendezési Terv sok anomáliát hordoz magában, Szabó Zoltán főépítész úr egyezkedik a hatóságokkal, talán sikerül elfogadtatni a javasolt változtatásokat.
A telek-végi területek ügyében Polgármester asszony elmondta, hogy pillanatnyilag a bérelhetőségen túl más megoldás nincs, mert eladni/megvenni nem lehet.
Bereczky Gábor javasolta, hogy az Aligai út fejlesztését, gyalogos járda, esetleg kerékpárút megépítését a nyaralótulajdonosok közreműködésével valósítsák meg, cserébe kérve az önkormányzat által biztosítható kedvezményeket. Az így megvalósuló beruházás költség hatékony, és lehetőség van arra, hogy nem csak pénzzel, hanem munkával is hozzájárulhassanak. 
Szieberth István megjegyezte, hogy a 7-es főút felől érkezők hiányolják a „Balatonakarattya” helységet jelző táblát; javaslatot tett továbbá Taslár úr részére díszpolgári cím adományozására.
Vatics Erzsébet képviselő asszony elmondta, hogy 1,5 éve probléma a tábla kérdése a Közútkezelő és az önkormányzat között. Polgármester asszony hozzáfűzte, hogy a közigazgatási határ miatt először a zöld színű táblát /”Balatonkenese-Balatonakarattya” felirattal/ kell elhelyezni, az alá lehetne csak elhelyezni a fehér színű, településjelző „Balatonakarattya” táblát.
Csomay Zsófia felhívta a figyelmet arra, hogy a Balaton Törvény szerint parti sétány, gyalogút, kerékpárút nem jelölhető ki nádasban; ezen a partszakaszon /15 év elteltével/ végre most kezd visszanőni a nád ott, ahol régen is nádasok voltak, de a térképen nem jelenik meg, nem jelölték be a visszanövő nádast, változatlanul pontatlanok tehát a térképek. 
Polgármester asszony felhívta a figyelmet, hogy az elmondottakat feltétlenül rögzíteni kell írásban/jegyzőkönyvben.
Szieberth István hozzátette, hogy évek óta többféle „hivatalos” térkép létezik, amelyeken más és más jelzéseket alkalmaztak, a Földhivatalnál azonban ezt nem sikerült az Egyetnek orvosolni. Az Egylet célja az, hogy miután a kisajátításkor láthatóan vonalzóval húzták meg a part vonalát, végre a tényleges állapotot írják le és rögzítsék. A nádas gyarapszik, ami fontos a part védelme miatt is.
Farkas Sándor kihangsúlyozta, hogy alapprobléma a pontos térkép hiánya; a Földhivatalnak „szkennelt”, pontatlan térképei vannak /lásd kerítésviták – 2-3,5 méteres eltérések is vannak/; hiányzik a megfelelő fölmérés alapján elkészített digitális térkép, a Horgásztanyától a volt szennyvíztisztítóig pontosan rögzíteni kellene a tényleges állapotot.
Szieberth István rámutatott, hogy mindenki/minden hatóság más térkép alapján dolgozik, és éppen ez az oka, hogy nem lehetett „átütő sikert” elérnie az Egyletnek. Nem elegendő, hogy növekszik a nádas, de koncepció mindenképpen kell a megvédésére. Fontos, hogy a vonalak húzásánál mi kap prioritást, melyik akarat lesz az erősebb: valóban rehabilitálni szeretnék a Balatont, vagy pedig inkább épüljenek vizicsúszdák és hasonlók. Ez utóbbi elkerüléséhez is jó eszköz lehet e területen az ökoiskola létesítése, a táj- ill. természetvédelmi körzetté nyilvánítás. Egyetértett Képviselő asszonnyal, aki kihangsúlyozta, hogy mennyire fontos lenne 1 db hiteles térkép megléte.
Szieberth István kérdése: 10 éve nincs ilyen térkép, min múlik?
Vatics Erzsébet képviselő asszony elmondta, hogy egy ilyen térkép elkészíttetése milliós nagyságrendű összegbe kerülne.
Szieberth István hozzáfűzte, hogy 3 szakértő intézmény képviselői /a főépítész, a veszprémi iroda, és a Balatoni Rendezési Bizottság képviselői/ nem tudnak egymással „zöldágra vergődni”, mindegyik vitatja a másik térképének a hitelességét. 
Polgármester asszony tud arról, hogy 1994 óta időről időre előjön ez a téma. Az Önkormányzatnak nincs szándékában konzerválni a nem valósághű állapotot; az a fő probléma, hogy a hatóságok a „fejünk felett” döntenek és a saját igazukat védik, de Ő és a képviselők mindenképpen szorgalmazni fogják a tényleges állapot mielőbbi rögzítését. Véleménye szerint az összes érintett hatósággal együtt kellene leülni s megvitatni ezt a kérdést, és mintegy „kikényszeríteni”, hogy végre a valóságnak megfelelő dokumentumok álljanak rendelkezésre, s ezek alapján lehetne felelősséggel döntéseket hozni.
Szieberth István nyomatékosan kérte, hogy az Önkormányzatot, tegyenek meg mindent a digitális térkép elkészítésének érdekében.
Csomay Zsófia hozzátette, hogy a nádas-ügy magasabb rendű érdek, hiszen itt arról van szó, hogy maga a természet hódítja vissza a területet.
Gál Tamásné véleménye szerint 100 évig se lesz az önkormányzatnak elég pénze út építésére. Az ide bevezető út rendkívül balesetveszélyes /a kátyúk miatt, és amiatt, hogy 2 autó nem fér el egymás mellett/, meg kellene javítani. További kérdése volt, hogy milyen előírás van a fák kivágására vonatkozóan /van, ahol tízesével vágják ki a fákat/, az önkormányzattól vár erre választ. A fölső parton újabb házat lát épülni medencével, ezáltal szerinte fokozódik a fal leomlásának veszélye. Megemlítette azt is, hogy a szabad-strandnál még sátorozók is feltűntek; sűrűbben kellene elhordani a szemetet, és a lejáró is gödrös.
Polgármester asszony elmondta, hogy tavasszal rendbe tették a lejárót.
Szieberth István megemlítette, a parti oldalon és a nem parti oldalon lakók között van érdekütközés, de a lényeges kérdések és érdekek közösek.
Sándorovich Miklósné ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az Aligai út 18-ból nem tudnak lejutni a partra, mert a lejáró magánkézben van. Az önkormányzathoz küldött levelei közül a harmadikra érkezett csak válasz, s ebben megoldásként a szabad-strand használatát javasolták.
Bereczky Gábor javasolta, hogy az új, hiteles térkép készítéséhez fel lehetne használni Taslár úr felméréseit is. A közbiztonság kérdését illetően elmondta, hogy az almádi új rendőr-kapitánnyal egy önkormányzati megbeszélés során jelezte a parkolási gondokat, de miután a „Megállni tilos” táblát rendre ellopják, így a rendőrök nem tudnak intézkedni.
Mindenkinek figyelmébe ajánlja a www.aligaiut.lapunk.hu honlapot a vélemények, egyéb információk közzétételére. A volt szennyvízderítő területének hasznosításával kapcsolatban elmondta, hogy a vízügyi hatóság ugyan nincs ellene az öko-erdei iskola ötletnek /a megfelelő rekultiválást, füvesítést követően/, de a döntés a megvalósuláshoz egyelőre még várat magára – igaz, egyelőre yacht-klub sem fog itt épülni. Telefonfülke lett, de ezen kívül sok minden nem történt. Az Aligai út nyaralótulajdonosai összeszövetkezhetnének járda és kerékpárút építésére, a megvalósítást táj- és természetkímélő módon – fák kikerülésével, stb. – pl. térkővel is meg lehetne oldani.
Tóthné Kertész Ágnes elmondta, hogy az esetükben is a korábban elmondottakhoz nagyon hasonló problémák vannak: „Zsákutca” táblát kellene például kitenni /volt, de ellopták/, a gyakran eltévedő biciklisták, külföldiek tájékozódásának elősegítésére. Szerinte a postaládának is jobb helye lenne a strandnál. A telefonfülkében nincs telefon.
Szieberth István kiemelte, hogy a parkolás kardinális kérdés, mert emiatt szinte ellehetetlenül a közlekedés. Megfontolandó, hogy hova kerüljön a járda, valamint „fekvőrendőr” kialakítása is.
Többen szorgalmazták az út mentén túlburjánzott növényzet irtásának szükségességét, a padka szintbe hozását, hogy ne akadjanak fel rá az autók, valamint súlykorlátozás bevezetését, mert a „kátyúzásos” módszerrel javított út a személyautót még csak elbírja ideig-óráig károsodás nélkül, de a nagyobb teherautókat már nem.
Vatics Erzsébet képviselő asszony kiemelte, hogy a Piroska kempingtől az Aligai út állapota katasztrofális, 30 cm-es kátyúk vannak, az önkormányzat elé kell hogy kerüljön az út rendbetételének az ügye.
Polgármester asszony a feltett kérdésekre adott válaszában elmondta, hogy a tél végén még rosszabb volt a helyzet az utakon, de sajnos a „kátyúzás” eredménye nem sokáig tart, útfelület cserére van szükség, és a súlykorlátozásra is szükség van. Az úthálózatból 33 km a jó vagy tűrhető minőségű út, kb. 100 km út borzasztó állapotban van /sokszor az építkezések után nem állították helyre az építkezők az út eredeti állapotát/. Útépítésre vonatkozóan 3 pályázatot nyújtottak be, de egyet formai hiba miatt, kettőt forráshiányra hivatkozva elutasítottak. Az ÚMF keretében ismételten lesz lehetőség pályázni azoknak, akik az előzőekben nem nyertek. Magunkon kell segítenünk, pl. útépítő közösségek létrehozásával, adományokkal.
A fölső parton folyó építkezéssel /több is van/ kapcsolatban a hivatal el fog járni.
A Balatonra való lejutást illetően az önkormányzat nem önkormányzati területen nem tud rendelkezni; utána fog nézni a levél miért maradt megválaszolatlan.
Az utak állapotának megóvása érdekében mindenképpen súlykorlátozást kell elrendelni asz építkezők számára.
A postaláda helyével kapcsolatos felvetést megvizsgálják.
Kovács Kázmér hozzászólásában kiemelte, hogy az utat tönkretevő túlsúlyos teherautók miatt az érintettekre büntetést kell kiszabni, ez lenne az elfogadható megoldás. Az említett 100 km nagyon rossz állapotú útból kb. 1 km az az itteni erdei út, amin már kátyúzással nem lehet segíteni, ezt a szakaszt a megfelelő alappal együtt teljesen újjá kell építeni. Ugyanezen a szakaszon szükséges bozótirtás is csak elhatározás és odafigyelés kérdése.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a „Zsákutca” tábla le van festve.
Megítélése szerint mivel Kenese mellett a „kistestvér” Akarattyán túlnyomórészt nyaralótulajdonosok vannak, nekik nincs igazán beleszólásuk a dolgokba. 
Ami az adó kérdését illeti, a befizetett adónk egy részét vissza kell juttatni ide.
Polgármester asszony a feltett kérdésekre válaszolva elmondta, ha a Polgármesteri Hivatal jelzést kap valamilyen szabálytalanságról, akkor intézkedik, de nagyon kevés az ilyen segítség.
A fák kivágása csak engedély birtokában lehetséges.
A befizetett adó felhasználásnak lehetőségét meg fogják vizsgálni.
Bozótirtás is volt idén már 2 alkalommal; a falugondnokság új /13 munkása van/, még a közmunkásokkal együtt is kicsi ez a létszám – főleg az idegenforgalmi szezon idején - az elvégzendő feladat mennyiségéhez képest /útmunka, strandok kezelése, bozótirtás, stb./. Az önkormányzat igyekszik partner lenni, de az eszközei és a lehetőségei behatároltak.
Visszatérve az útépítés kérdésére elmondta, hogy állampolgárok ilyen jellegű kezdeményezésére már máshol is volt példa /a terveztetés emésztene fel nagyobb összeget/ – az önkormányzat biztosítson építőanyagot, a lakosok pedig megépítik az utat - nem teljesen szabályos, de lehetséges.
Vatics Erzsébet képviselő asszony nem híve a rossz utak „tűzoltás jellegű” javítgatásának, a testület tárgyaljon a szóban forgó útszakasz teljes felújításáról – a településrészi önkormányzat támogatja azt /jó gazdálkodási eredményeik vannak/, és a súlykorlátozást jelző tábla is kerüljön ki. A közterület felügyelőség és a polgármesteri hivatal is hasson oda, hogy sűrűbben irtsák a bozótot, ahol ez a közlekedés biztonságát befolyásolja.
Kovács Kázmér hozzáfűzte, hogy akár 10 millió forint büntetést is kiróhatnak az önkormányzatra abban az esetben, ha baleset történik.
Vadon Miklós hozzászólásában elmondta, hogy a Gumirádli strand északi oldala balesetveszélyes a csónakok és a szörfösök miatt. 2 éve kéri, hogy a fürdőzők testi épségének megóvása érdekében figyelmeztető táblát helyezzenek ki oda, ahol a szörfözés megengedett.
Csomay Zsófia szerint már eddig is indokolatlanul sok a betonfelület ebben az üdülő- övezetben, ezért szerinte a kerékpárúthoz sem való ide a térkő, más megoldást kell keresni. Építészként hozzáfűzte:
1.)    A Balatoni Területrendezési Szabályzat szerint olyan szabályozási tervet kell készíteni, amely figyelembe veszi tájesztétikai szempontokat (10. § / 1.), a parti zóna ökológiai funkcióját (16. §). Parti sétány nem jelölhető ki az I.-III. osztályú minősített nádas területén.
Az elkészült rendezési terv nem veszi figyelembe, hogy az adott területen élő nádas található, és a kb. 25 éve kipusztított nádas megújulóban van, gazdag élővilággal. Ez a terület (kivéve a 80-as években megépített beton, partvédő művet) mocsaras, ingoványos parti sáv, amely a vízállástól függően változtatja viselkedését.
 
2.)    A 30 %-nyi megközelíthető partvonal ilyen módon való biztosítása a part kialakult, különleges ökológiai képét rombolná le.
 
3.)    Kérem, hogy a Főépítész úr tegyen látogatást az Aligai úton és állapítsa meg helyénvaló-e az út menti területek egyéni ízlés szerinti átalakítása . Véleményem szerint a közterületen csak olyan építési tevékenység folyhat, ami az utca kialakult, karmatikus képét erőszakosan nem változtatja meg. (Feleslegesen leburkolt területek a füves rész sávjában.)
 
Kovács Kázmér pontosítja, hogy ő az erdei útról beszel, „amit csak le kell rajzolni”, ami még nincs telekkönyvezve. A legalizálásnak meg kell történnie; mérnöki munkára van szükség a jelenlegi státusznak a rögzítéséhez, erre fennmaradási engedélyt kell hogy kiadjon a hatóság. Vállalja, hogy azt ingyenesen bejegyezteti az ingatlan-nyilvántartásba/telekkönyvbe.
Polgármester asszony hozzáfűzi, hogy ha megvan a mérnöki munka és a fennmaradási engedély, a bejegyeztetés az önkormányzat számára ingyenes.
Kiss Tamás képviselő elmondja, hogy a fák kivágását a jegyzőnek kell bejelenteni, s ha engedély van rá, csak akkor legális a dolog.
Bereczky Gyula az erdei út-kérdéshez hozzászólva javasolja a Bercsényi lejárónál az éles kanyar kivételét, meredekség csökkentését. 
 
Szieberth István összefoglalta az eddig elhangzottakat, amivel a tagság egyetértett:
-          a valósághű, a Földhivatal által készített térkép nélkülözhetetlen, mindenkinek érdeke, ennek elkészíttetését az Önkormányzat vállalta 
-          az útkérdésben kardinális, hogy a jogi státusz rendeződjön, mely része az előbbiekben említett földhivatali térképnek, s erre az útra már érdemes hosszútávon beruházni, forgalmát addig is szabályozni kell s járhatóvá tenni
-          az adózás terén egyezkedés, együttműködés szükséges az önkormányzattal
-           „zsákutca” tábla azért is fontos, hogy feleslegesen, tévedésből ne jöjjenek erre az autók
-          a parkolási helyzet megoldása az élet-, a vagyon- és a közbiztonság megóvása szempontjából fontos
-          honlapon meg fog jelenni a jegyzőkönyv, és azok a dokumentumok, amelyek tájékoztatást adnak a tagságnak
-          az alapszabálynak megfelelően, a jelenlevők egyhangú szavazatával vállalja a következő évre is az Egyletelnöki tisztségét
 
 
 
 
 
 
A jegyzőkönyvet hitelesíti:
 
 
 
Bereczky Gábor
 
 
 
Németh Pál
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.