Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ÉRDEKES

 2011. év 09. hó 29. napján a Veszprém Városi Bíróságon dr.

László Krisztina bíró tanácsa elõtt Sörédi Györgyné I. rendû,

Varga Ákos II. rendû és Wolf Viktória III. rendû vádlottak

ellen indult büntetõeljárásban.
 
A bíróság ítéletével megállapította, hogy Sörédi
Györgyné I. rendû vádlott mint polgármester, Wolf Viktó-
ria III. rendû vádlott mint jegyzõ 2009. év 07. hó 10. napján létrejött képviselõ-testületi jegyzõkönyvet meghamisí-
tották akként, hogy abba utólag valótlan tartalmú határozatot készíttettek, és ezzel elkövették a Büntetõ Törvénykönyv 275. §. (1) bekezdés a./ pontjába ütközõ és aszerint
minõsülõ, hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bûntettét.
 
A bíróság Sörédi Györgyné I. rendû és Wolf Viktória III.
rendû vádlottakat 300-300 napi tétel pénzbüntetésre ítélte azzal, hogy a pénzbüntetés egy napi tételének összegét 500 Ftban állapította meg és az így kiszabott 150 000 Ft pénzbüntetést meg nem fizetése esetén 300 nap fogházbüntetésre kell
átváltoztatni. 
 
Varga Ákos II. rendû vádlottat a bíróság felmentette.
Az ítéletet a vádlottak, a védõjük és az ügyészség is tudomásul vette, ezért az jogerõs és végrehajtható.