Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A 2005. CLXI. törvénnyel a régi zöldterületek helyének rögzítése és az újak kijelölését követően fenti szakasz 2006. január 2. napjától módosításra került az alábbiak alapján:
 
6. § A vízpart-rehabilitációs tanulmánytervben, illetve első felülvizsgálatát követően a vízpart-rehabilitációs tervben (a továbbiakban együtt: vízpart-rehabilitációs terv), továbbá a településrendezési tervben zöldterületi területfelhasználási egységbe sorolt, vagy az ingatlan-nyilvántartás szerint önkormányzati tulajdonban lévő parkként, díszkertként, közkertként, illetve közparkként bejegyzett területen
a) más területfelhasználási egység nem jelölhető ki;
b) vízgazdálkodási terület tómederben területfelhasználási területekkel közvetlenül érintkező vízfelület, medencés kikötő nem alakítható ki;
c) a létesítmények megközelítésére szolgáló gépjárműforgalom számára tervezett út, más jogszabályban meghatározott, kötelezően kialakítandó parkoló, kerékpárút, gyalogút, vendéglátó-, sport-, szabadidő-létesítmény, illetve a terület gondozását szolgáló építmény a vízpart-rehabilitációs tervben foglaltakkal összhangban létesíthető;
d) magánszemély tulajdonjogot nem szerezhet;
e) a c) pontban felsorolt létesítmények területét és e létesítményeket, csak a bérleti szerződés legalább 10 évenkénti megújításával lehet bérbe adni;

f) a terület közcélú használata - a létesítmények vagyonvédelme érdekében tett legszükségesebb intézkedések kivételével - a közterületi jelleg megőrzése érdekében nem korlátozható.

 

 

A d) pont előírja tehát, hogy ingatlan tulajdonjogát csak az állam, illetve az önkormányzat szerezheti meg közfeladat ellátása céljából. Álláspontom szerint fenti szabályozás meglehetősen aggályos, tekintettel arra, hogy egyfelől a tulajdonosi triász egyik elemét jelentő rendelkezési jog, illetve másfelől a szerződési szabadság elvének korlátozását valósítja meg. Fenti jogszabályhely alapján az ingatlan tulajdonosa nem rendelkezhet szabadon tulajdonjogával, nem rendelkezhet arról, hogy kinek adja el az ingatlanát, és nem döntheti el szabadon azt sem, hogy kivel köt szerződést az ingatlan eladása tárgyában, amely súlyosan sérti a szerződési szabadság elvét is.