Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az Egyesület 1994-ben alakult, közvetlen érdekeltségi területe az Aligai út a szennyvízderítőtől Aligai "pártüdülő"-ig húzódó löszfal alatti partszakasz.

 

Megalakulását közvetleül rendszerváltozás előtt hozott monumentális, a természetet és a tájat súlyosan károsító rendezési terv megváltoztatásának szándéka indította el, mely szándék folyamatosan, szükségszerűen és természetesen bővült a még meglévő természeti értékek megóvásának, a helyi természeti adottságok, a nádas, s az élővilág rekultiválásának, a Balatonba telepített, súlyosan környezetkárosító szennyvízderítő működése megszüntetésének, a területre hiteles térkép és ingatlannyilvántartás elkészítésének, természetvédelmi, vagy tájvédelmi körzeti minősítés elérésének szándékával.

 

Álláspontunk szerint a fönti célokat a legjobban a területre adott természetvédelmi/tájvédelmi státusz, s az ökoiskola létesítése szolgálja, egyaránt korlátozva tulajdonost, önkormányzatot, vízügyet, ezzel is szolgálva a Balaton érdekeit. A még mocsaras partszakasz olyan adottság, melyet különös tekintettel az uralkodó szélirányra, a Balaton beszűkült öntisztulási lehetőségére, meg kell öriznünk, s az utóbbi években megállapított és ezidáig tartott vízmélységgel megvalósulhat a nádas és az élővilág rehabilitációja.

 

Ezt az ügyet az Egylet csak a mintegy 130 ingatlan tulajdonosainak - a Egylet tagjainak - egyetértésével, s a hatóságok támogatásval, szerepvállalásával érheti el. 14 éves működésünk során természetesen napi ügyek is fölmerülnek - az odavezető út állapota, a biztonságot súlyosan sértő parkolás megoldása, sebesség - és teherkorlátozás, s egyéb napi gondok.Mind a fő célkitűzés, mind a napi gondok megoldására az Önormányzattal való rendszeres kapcsolttartás mellet évente 1 - 2 közgyűlést tartunk, s az Egyletet érintő napirendek esetében résztveszünk az Önkormányzati üléseen.

 

Egyik legnagyobb eredményünk, hogy az évek során sikerült az önkormányzati testülettel a kezdeti elutasítás, üdülő - helybenlakó szembenálláson túljutva konstruktív kapcsolatot kialakítni, melynek eredménye a volt rendezési terv napirendről törtnt levétele, új rendezési terv elfogadása.

 

Sajnos, a fönnálló jogszabályi és tulajdonviszonyok az Önkormányzat mozgásterét is behatárolják, így első lépésben közös feladatunk a felsőbb - és társhatóságok meggyőzése, az értelmetlen jogszabályi kötelezettségek föloldásának elérése. Ezek tárgya ma elsősorban az elismerten rossz térkép alapján készített rendezési terv, valamint a teljesen érthetetlen 30%-os parti sétány előírás jelent.  

 

Ennek érdekben a legutóbbi közgyűlésükön megállapodtunk, hogy a valósághű, a Földhivatal által készített térkép a továbblépéshez nélkülözhetetlen,  ennek elkészíttetését az Önkormányzat vállalta.

 

                

                                                                                                           Dr. Szieberth István elnök